Ђачки парламент

координатори: Радомир Маринковић, професор верске наставе

Драгица Китановска, школски педагог

Славица Секулоски, школски психолог

председник: Лука Гаћина 4/5

секретар/заменик председника: Бојковић Вања 4/4

благајник: Антанасијевић Анђела 2/2

Записник

са треће седнице Ученичког парламента Седме београдске гимназије

Састанак је одржан у петак 24. октобра 2014., у 14 часова

ДНЕВНИ РЕД:

1. Извештај о активностима Тимова задужених за реализацију акције бетонирања

2. Ђачка екскурзија

3. Разно

Састанку су присуствовали:

координатор Ученичког парламента, проф. Радомир Маринковић

школски педагог, Китановска Драгица

школски психолог, Секулоски Славица

и 25 чланова Ученичког парламента

Седницом је председавао председник Ученичког парламента, Лука Гаћина. Записник је водила Бојана Видаковић.

1.

Успостављен је контакт са председником Месне заједнице „Миријево“ г.Душаном Матићем који је дао обећање да ће уз помоћ локалног предузетника г.Јанка Кнежевића обезбедити 5 тона шодера и 4 арматурне мреже.

Прикупљено је 13.000 динара - донација ученика, запослених и чланова Школског одбора.

Свештенство цркве Светог Илије је донирало 5000 динара.

Пекара „Ненсико“ ће обезбедити храну и сокове за мајсторе и раднике, а пекара „Гага“ ће спремити палачинке.

Родитељи ученика, г.Драго Антонић и г.Мирослав Лазић, ће обезбедити неопходан алат и мајсторе.

У случају да не буде довољно новца за куповину бетона, Ученички парламент ће се обратити за помоћ управи школе.

Председник Парламента ће одредити ученике који ће учестовати у акцији бетонирања.

Одлучено је да се бетонирање спроведе у суботу, 1. новембра 2014.

2.

Председник Ученичког парламента ће затражити пријем код директора школе како би се разрешиле све недоумице у вези са ђачком екскурзијом.

3.

Ученици су скренули пажњу на оштећења на недавно реновираном школском тоалету, као и да у тоалетима често нема сапуна и тоалет папира. Председнику Парламента је дато задужење да поднесе захетв Управи школе да се тај проблем у најскорије време реши.

Ученици су констатовали да се школско двориште налази у прилично запуштеном стању и изразили су жељу да помогну у уређењу зелених површина.

Председник Ученичког парламента

Лука Гаћина

Записник

са друге седнице Ученичког парламента Седме београдске гимназије

Састанак је одржан у понедељак 13. октобра 2014., у 14 часова

ДНЕВНИ РЕД:

1. Начин реализације акције бетонирања стазе у дворишту школе

2. Разно

Састанку су присуствовали:

координатор Ученичког парламента, проф. Радомир Маринковић

школски педагог, Китановска Драгица

школски психолог, Секулоски Славица

и 21 члан Ученичког парламента

Седницом је председавао председник Ученичког парламента, Лука Гаћина. Записник је водила Бојана Видаковић.

1.

У циљу реализације акције бетонирања стазе у дворишту школе подељена су задужења:

1. Тим за сарадњу са невладиним сектором и локалном самоуправом је задужен да успостави контакт са председником Месне заједнице „Миријево“ и локалним предузетницима у циљу прибављања материјалних средстава неопходних за реализацију пројекта (цемента, шодера, арматуре...).

2. Тим за информисаност је задужен да припреми плакат и слоган акције, промовише акцију путем књиге обавештења, огласне табле и Фејсбук групе Ученичког парламента

3. Председник, секретар и благајник Парламента су задужени да ораганизују акцију прикупљања новчаних средстава од ученика и запослених

4. Координатор, проф. Радомир Маринковић, је задужен да контактира родитеље који су изразили жељу да подрже акцију

2.

Професор Радомир Маринковић је информисао присутне да је отворена Фејсук група Ученичког парламента и да су за администраторе групе постављени чланови Тима за информисаност.

Председник Ученичког парламента

Лука Гаћина

Записник са седме седнице Ученичког парламента, одржане 29.05.2014године

Присутно 23 ученика

Дневни ред:

  1. Договор око даље организације хуманитарне акције под називом „ Људи будимо људи“
  2. Укључивање Ученичког парламента Седме београдске гимназије у хуманитарну акцију намењену ученику Треће београдске гимназије Славољубу Атанасовском за хитну операцију.
  3. Разно

Закључци:

  1. Договорено је да наставимо са хуманитарном акцијом „ Људи будимо људи“
  2. ученички парламент је једногласно донео одлуку да се прикључи хуманитарној акцији која за циљ има прикупљање хуманитарне помоћи ученику Славољубу Атанасовском за хитну операцију
  3. Дати су предлози за организацију спортских турнира у склопу акције „Људи будимо људи“, у циљу прикупљања средстава људима угроженим од поплава

Записничар

Аница Алексић

 

Записник

 

 

са прве седнице Ученичког парламента Седме београдске гимназије

Састанак је одржан у петак 26. септембра 2014., у 14 часова

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор руководства

2. Конституисање Тимова Ученичког парламента

3. Избор ученика за чланове школских тимова

4. Измена статута

5. Разно

Састанку су присуствовали:

координатор Ученичког парламента, проф. Радомир Маринковић

школски педагог, Китановска Драгица

школски психолог, Секулоски Славица

и 29 чланова Ученичког парламента

Седницом је председавао је проф. Радомир Маринковић. Ток седнице је обухватио усвајање дневног реда састанка и избор записничара. За записничара је изабрана ученица Бојана Видаковић.

1.

Након представљања кандидата приступило се избору руководства Ученичког парламента и донета је једногласна

ОДЛУКА

1. да за председника Ученичког парламента буде изабран ученик одељења 4/5, Гаћина Лука

2. да за секретара/потпредседника Ученичког парламента буде изабрана ученица одељења 4/4, Бојковић Вања

3. да за благајника Ученичког парламента буде изабрана ученица одељења 2/2, Антанасијевић Анђела

2.

У школској 2014/15. години, унутар Ученичког парламента биће активни следећи Тимови:

Тим за информисаност:

1. Стојановић Никола 4/4

2. Поповић Матија 1/2

3. Костић Петра 3/4

4. Богуновић Сара 2/3

Тим за разглас:

1. Стошић Андријана 1/2

2. Стаменковић Милош 2/6

3. Костић Петра 3/4

4. Грујић Милица 4/6

Тим за спортску и културну делатност:

1. Вјештица Павле 3/3

2. Чајић Јован 2/3

3. Дошен Константин 4/1

4. ученик 1. разреда

Тим за сарадњу са невладиним сектором и локалном самоуправом:

1. Видаковић Бојана 3/3

2. Јовановић Веселин 2/6

3. Костић Никола 4/1

4. ученик 1.разреда

3.

Донете су

ОДЛУКЕ

1. да ученик Лука Гаћина буде представник Ученичког парламента у Тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања

2. да ученица Милица Грујић буде представник Ученичког парламента у Тиму за школско развојно планирање

3. да ученица Бојана Видаковић буде представник Ученичког парламента у Тиму за самовредновање рада школе

4.

Након упознавања присутних са недостацима постојећег Статута, једногласно је донета

ОДЛУКА

да се у најскоријем року донесе нови Статут Ученичког парламента Седме београдске гимназије, којим би се прецизирале надлежности руководства парламента, Тимова унутар парламента, као и права и обавезе чланова парламента. Рад на тексту новог Статута је поверен новом руководству Ученичког парламента и проф. Радомиру Маринковићу.

5.

Присутни чланови су износили идеје о будућим активностима Ученичког парламента:

1. Прибављање средстава за наставу физичког васпитања

2. Организовање више ваннаставних спортских активности и такмичења за девојке

3. Одржавање трибина и јавних часова

Покренута је иницијатива да се бетонира стаза за пешаке у дворишту, у правцу Миријевског булевара, и у том циљу је дато задужење Тиму за информисање и Тиму за сарадњу са невладиним сектором и локалном самоуправом да осмисле даље кораке у реализацији овог пројекта.

записничар

Бојана Видаковић

 

Записник са шесте седнице Ученичког парламента одржане 22.05.2014.године

Присутно 22 ученика

Дневни ред:

  1. Организовање хуманитарне акције под називом „ Људи будимо људи“,, која има за циљ прикупљање хуманитарне помоћи људима угроженим од поплава.

Закључци:

  1. Договорено је да се направи кутија у коју ће се убацивати новац намењен људима угроженим од поплава
  2. Договорено је да кутија стоји код дежутног ученика док траје акција

 

Записничар

Аница Алексић